Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Warszawiaky Athletics Club
NIP: 118 208 5728
warszawiaky@hotmail.com
Konto Bankowe:
02 15401157 2094 9138 6238 0001
BOS 2 Oddział w Warszawie
al.Solidarności 104
00-958 Warszawa